31 خرداد, 1403
Ad Top Header

نتایج انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن مخترعین ایران

مجمع عمومی انجمن مخترعین ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ برگزار شد اعضاء هیات مدیره انجمن مشخص گردید.

 بر این اساس به ترتیب آرای اخذ شده آقایان:

سیدعلی هاشمی، شهاب شیخی ، حامد زمانی ، جلال الدین عابسی و خانم سمیرا رومینا به عنوان هیات مدیره جدید و خانم ملینا کیوان زاده به عنوان بازرس از سوی اعضاء مجمع انتخاب و به تایید نماینده وزارت کشور رسیده است.

 

لینک های مرتبط

وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور : لینک 1
weia.ir
وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور: لینک 2
irinventors.ir
وب سایت انجمن مخترعین جهان
weia.world