22 تیر, 1403
Ad Top Header
هیات مدیره

هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن _ جدید

1- جناب آقای سید علی هاشمی

2- جناب آقای حامد زمانی

3- جناب آقای شهاب شیخی

4- جناب آقای جلال الدین عابسی

5- سرکار خانم سمیرا رومینا


اعضای هیات مدیره موسس

1- همایون ویستامهر

2- داود بهمن

3- بهروز روزبهانی

4- خلیل خلیلی

5- ستار عرفانیان پور

 

لینک های مرتبط

وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور : لینک 1
weia.ir
وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور: لینک 2
irinventors.ir
وب سایت انجمن مخترعین جهان
weia.world