22 تیر, 1403
Ad Top Header

تفاهم نامه همکاری بیمه ایران با رییس انجمن مخترعین کشور

24 مرداد, 1401 0

به گزارش روابط عمومی انجمن مخترعین کشور، سید علی هاشمی رییس انجمن مخترعین کشور با بیمه ایران تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
شایان ذکر است بر طبق این تفاهم نامه مقرر شدتا بیمه ایران تخفیفات ویژه به جامعه مخترعین در تمام زمینه ها، اعم از بیمه ثالث خودرو، بدنه، عمر و آتش سوزی، زلزله و مسئولیت ایجاد نماید. که شرایط تخفیف و اقساط در تفاهم نامه ذیل مشخص گردیده و بزودی اجرایی می گردد.

لینک های مرتبط

وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور : لینک 1
weia.ir
وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور: لینک 2
irinventors.ir
وب سایت انجمن مخترعین جهان
weia.world