08 خرداد, 1402
Ad Top Header

آقای مهدی اخوان

162 0

عنوان اختراع : نمایشگر هوشمند با قابلیت نمایش محتوای مبتنی بر اطلاعات محیطی جمعی در بستر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی