18 آذر, 1402
Ad Top Header

آقای مهدی اخوان

267 0

عنوان اختراع : نمایشگر هوشمند با قابلیت نمایش محتوای مبتنی بر اطلاعات محیطی جمعی در بستر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی


ارتباط با ما

آقای مقیمی مسئول روابط عمومی

 

 

 

لینک های مرتبط

وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور : لینک 1
weia.ir
وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور: لینک 2
irinventors.ir
وب سایت انجمن مخترعین جهان
weia.world